تف به این تاریخ

تاریخ : سه‌شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1393 در ساعت 13:16

آخ که چه روزیه این روز .

تاریخ چه قدر غصه داره و شرمنده ی کل دوران به خاطر این روز .

چه قدر سرنوشت ها که توی 28 مرداد32 عوض شد .

Online User

کد آمارگیر